Geschiedenis van de Keiebijters

Bavianen

Lang geleden, ergens in de vorige eeuw zo eind jaren 50 woonden veel Brabantse en Limburgse leerling- verpleegkundige intern bij de toenmalige St.Bavo, een psychiatrisch ziekenhuis in Noordwijkerhout. Voor hun ontspanning waren zij aangewezen op de activiteiten van de Mariacongregatie. Deze organiseerde onder andere drie maal per jaar een dansavond, waarbij ook dames aanwezig mochten zijn.

26815438 1125800947562144 6814377569355423081 n

Aangezien de leerlingen het carnaval niet thuis konden vieren, werd door de Mariacongregatie één van de dansavonden in carnavalsstijl gehouden. In 1958 werd door de leerlingen de eerste prins carnaval gekozen. In de 7 jaar daarna kregen de carnavalsvieringen van de “Bavianen” geleidelijk meer vorm. In 1965 werd de naam van de “Bavianen” door de raad van 11 veranderd en zo ontstond:

 

De Keiebijters van St Bavo

15876609940 c6284f5b02 k

Deze Keiebijters van St. Bavo werden genoemd naar de Helmondse carnavalsvereniging De Keiebijters.

De Keiebijters van St. Bavo waren gehuisvest op het terrein van de Rivierduinen te Noordwijkerhout. Van oudsher organiseren zij feesten voor de cliënten en personeel van de toenmalige St. Bavo echter na de reorganisatie werden de feesten georganiseerd voor de stichtingen Rivierduinen, het Raamwerk en 's Heerenloo. Vanaf die tijd gaat de vereniging verder als: 

De Keiebijters

Tegenwoordig bestaan De Keiebijters uit circa 95 leden uit verscheidene bedrijfstakken, met allemaal een eigen specialisme.
Deze zijn onderverdeeld in een aantal groeperingen:
het dagelijks bestuur
de raad van 11
de dansgardes
de maandagavondclub Keiebijters(MACK)
de mediagroep
de horeca
ondersteunende Keiebijters (OKB)
het genootschap oud-Keiebijters (GOK)

De stichtingen

Rivierduinen is de verzamelnaam voor de centra die voorheen behoorden tot Rijngeest Groep en de Robert-Fleury Stichting, organisaties voor geestelijke gezondheidszorg het werkgebied ligt in een regio die globaal het noorden en midden van de provincie Zuid-Holland beslaat. De regionale centra geven zorg aan volwassenen en ouderen in de zes regio's in ons werkgebied.
Ons centrum voor kinderen en jeugd werkt heeft eigen vestigingen in alle regio's. Dat weerspiegelt ook de filosofie van de organisatie: zorg bieden dichtbij huis, dichtbij de cliënt.
Daarnaast kent onze organisatie vijf specialistische centra. Ze bieden hier specialistische psychotherapie en specifieke zorg voor mensen met eetstoornissen, mensen met autisme en mensen met psychiatrische problemen in combinatie met gehooraandoeningen. Alle centra samen vormen met elkaar Rivierduinen.

Tevens organiseren de Keiebijters feesten voor cliënten en personeel van: Het Raamwerk en 's Heerenloo. Het Raamwerk is op 1 januari 2005 ontstaan uit een fusie tussen Stichting Bollenstreek in Noordwijkerhout en het Rijnlands Voorzieningen Centrum in Katwijk. Het Raamwerk ondersteunt mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking opdat zij gewoon hun eigen leven kunnen leiden. Gewoon betekent zélf regie hebben over je leven, zélf keuzes maken, rechten en plichten hebben, autonoom zijn, vrienden hebben, je kunnen ontplooien, naar vermogen bijdragen aan de samenleving, een zinvol leven leiden.

Residentie

Dit betekent dat er meer dan 1000 cliënten en 1000 medewerkers gebruik kunnen maken van onze carnavalsactiviteiten. De Keiebijters hadden hun Residentie in een ruimte welke door de Raad van Bestuur van de Rivierduinen ter beschikking werd gesteld: “De Kei”. Aangezien deze ruimte slechts kan dienen als vergader-en opslagruimte werden de carnavalsfeesten tot 1995 in de toneelzaal van de Stichting St.Bavo gehouden. Deze toneelzaal stond op de nominatie om gesloopt te worden. Voordat het echter zover was, werd de gehele toneelzaal door een felle uitslaande brand verwoest.

Feesthal

De Keiebijters moesten plotseling uitzien naar een vervangende ruimte voor hun carnavalsfeesten. Deze was echter niet meer voorhanden in de gebouwen van de Stichtingen. Daarom werden alle reserves van de vereniging aangesproken en werd een fraaie feesthal van zo’n 800 m2 gehuurd, die gedurende het carnaval op het terrein van de Rivierduinen opgezet mag worden. Deze feesthal was eigenlijk een tent met plastic panelen als zijkant, maar door de toevoeging van een houten vloer, toiletten, garderobe, luchtverwarming en andere voorzieningen voor gehandicapten mochten we wel spreken van een feesthal. De mooie versieringen die met beperkte middelen en op zeer creatieve wijze door de leden gemaakt worden maakte het tot een uiterst gezellige ruimte.

Nieuwe locatie

De huisvestingcommissie van de Keiebijters heeft zich al enkele jaren sterk gemaakt om een vaste locatie te bewerkstellen binnen Noordwijkerhout. Vele plannen werden er om 'het Pesthuis' heen bedacht maar ondanks de vele inspanningen liep dit op niks uit. Eind september 2019 werd er een nieuwe locatie gevonden aan de Ambachtsweg te Noordwijkerhout alwaar in een groot bedrijfpand van de familie Weijers de feesten van de Keiebijters gevierd gaan worden. De Keiebijters zijn het hele jaar door bezig met de voorbereidingen voor het carnaval. Er komt heel wat kijken bij de organisatie van dergelijke evenementen die in zo’n korte periode gehouden worden.

Het Programma

Het programma dat de Keiebijters tijdens het carnaval aan de cliënten en personeel presenteren ziet er als volgt uit:

Familiedag

Het weekend voor het carnaval organiseren de Keiebijters een carnavalsmiddag voor kinderen, ouders, opa's en oma's die alvast in de sfeer willen komen van de carnaval. Deze middag is vrij toegankelijk voor iedereen.

Sleutelbal

Op donderdagavond begint voor de Keiebijters het carnaval met de sleuteluitreiking door de vertegenwoordigers van de Stichtingen aan de Prins der Keiebijters. Aansluitend wordt voor de cliënten van de stichtingen een carnavalsavond gehouden. Alle cliënten worden voor deze avond uitgenodigd. Deze avond is vrij toegankelijk voor iedereen.

Regiobal

Op vrijdagavond wordt voor het personeel van de Stichtingen en iedereen die in de gezondheidszorg uit de regio werkzaam is het of affiniteit heeft met de zorg het Regiobal gehouden. Onder het motto “het mag je voor één avond een zorg zijn “ kan iedereen uit zijn bol gaan bij de Keiebijters. Tijdens deze avonden zijn circa 700 carnavallisten van de partij en gaat het dak bijna van de feesthal. Voor deze avond zijn toegangskaarten noodzakelijk.

Vriendenbal

Op zaterdagavond is het “Vrienden van de Keiebijters bal” Deze avond is speciaal bedoeld voor alle mensen die de Keiebijters een warm hart toe dragen. De mensen met een 'Vriendenpas' worden deze avond in de watten gelegd. Voor deze avond zijn toegangskaarten noodzakelijk.

Frühschoppen

Op zondagmorgen vroeg is er het “Frühschoppen” Op deze ochtend komt iedereen gekleed in pyjama en komen de blaaskapellen uit de regio hier hun kunsten vertonen. Er wordt gestart met koffie en krentenbrood en de ochtend wordt afgetopt met een biertje en voor de liefhebber een haring uit het vuistje. Voor deze ochtend zijn toegangskaarten noodzakelijk.

Boerenbruiloft

Op maandagmiddag wordt voor de cliënten een heuse boerenbruiloft gevierd. De Prins der Keiebijters is voor even de ambtenaar van de Burgelijke Stand en verbindt tijdens een plechtige ceremonie 2 cliënten (een boer en een boerin), die zich hiervoor hebben aangemeld, in de “onecht”. Iedereen kan genieten van een diverse artiesten. De raad van 11 serveert koffie met gebak, en een heerlijke warme maaltijd bestaande uit Noordwijkerhoutse boerenkool met worst, gecompleteerd door het kuiltje jus. Deze middag is speciaal voor cliënten en hiervoor moet vooraf gereserveerd worden.

Keiebal

Op de maandagavond is er voor iedereen die zin heeft in een feestje het "Prinsenbal" gehouden. Sinds enkele jaren geheel in Aprés Ski stijl, met een artiest afgewisseld met een DJ. Voor deze avond zijn toegangskaarten noodzakelijk.

Vastenmiddagfeest

Op dinsdagmiddag is er het “Vastenmiddagfeest”, deze middag is toegangkelijk voor de cliënten, hun familie en vrienden en alle Noordwijkerhouters. Aan het einde van deze middag zal op een symbolische manier het wapen van de vereniging in rook opgaan tijdens 'het kat verbranden'. Deze middag is vrij toegankelijk voor iedereen. 

Maatschappelijke rol

De Keiebijters spelen, zoals u ziet, een niet onbelangrijke rol in de integratie van de mensen met een beperking in de maatschappij. Op onze ledenlijst staan de namen van 100 mensen uit alle lagen van de bevolking, jong en oud. Zij zetten zich het hele jaar geheel belangeloos in. Hun doel is om een op een gezellige manier met elkaar te zorgen voor een lach op het gezicht van iemand die het vaak heel wat minder getroffen heeft dan u en wij. De Keiebijters hopen u allen een keer te ontmoeten op één van hun activiteiten.


Een driewerf alaaf

De Keiebijters

Website

info@dekeiebijters.nl

 

Feestlocatie

Feesthal (Weijers Blooming Dahlia's)

Ambachtsweg 5 te Noordwijkerhout